Klachtenprocedure

Wij staan voor kwaliteit, zorg, en transparantie en hechten enorm veel waarde aan uw tevredenheid als cliënt over het uiteindelijke resultaat. Desondanks begrijpen we dat zaken soms anders kunnen lopen dan verwacht. In zo’n geval kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij willen benadrukken dat wij elke klacht serieus nemen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bij het opkomen van een klacht, zullen wij er altijd naar streven om samen met u te bespreken hoe we de ontevredenheid kunnen aanpakken. We zien klachten als leermomenten en beseffen dat er mogelijk sprake kan zijn geweest van een misverstand.

Mocht het ongelukkige geval zich voordoen dat u nog steeds niet tevreden bent, hebben wij een specifieke klachtenprocedure ontwikkeld. Wij willen benadrukken dat het indienen van een klacht en de behandeling daarvan een recht is dat u heeft als patiënt, zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten, en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Om een klacht in te dienen, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen. U heeft de mogelijkheid om dit per post of per e-mail te doen, gericht aan de directie. Wij begrijpen dat u in sommige gevallen juridische ondersteuning nodig kunt hebben en hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Echter, de afhandeling van klachten is volledig kosteloos voor u. Uw tevredenheid en welzijn staan centraal in onze inzet om uw zorgen zo goed mogelijk aan te pakken.

Onze gegevens

Hairtec Haarkliniek
Olof Palmestraat 20, 2616 LS, Delft
email: management@hairtec.nl
(uw mail komt dan terecht bij de directie van de haarkliniek)
 

Klachtenprocedure

  1. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris van Hairtec binnen drie werkdagen contact met u op om een duidelijk beeld te krijgen van de aard van uw klacht. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en willen graag leren van u wat er naar uw mening verkeerd is gegaan.
  2. Aansluitend volgt een gesprek tussen u, de hoofdarts en het hoofd van het behandelteam dat uw behandeling verricht heeft. Het uitgangspunt voor ons is om de klacht gezamenlijk te verhelpen, zodat u alsnog een tevreden gevoel heeft over de behandeling en het eindresultaat.
  3. Indien u desondanks niet tevreden bent met de uitkomst, dan kunt te allen tijde uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie waar wij als kliniek aan verbonden zijn, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): degeschillencommissiezorg.nl.
  4. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen u als cliënt en Hairtec.
  5. De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een eerlijke en een onpartijdige beslissing. Voor meer informatie of het indienen van een klacht verwijzen we u door naar degeschillencommissiezorg.nl. Hier kunt u tevens het Regelement en Protocol Klachtbemiddeling vinden.